LUMEPARGI REEGLID

MÄEPILETITE MÜÜK

Palun osta mäepilet õuekassast või järjekorranumbri alusel rendimaja kassast akna kaudu!

MÄEKOODEKS

 • Lumepargis sõidad omal vastutusel.
 • Lumepargis käitutakse viisakalt, arvestades teiste sõitjatega ja mäel viibida võivate lastega. Lund ja varustust loopides, järjekorras trügides ning ebatsensuurseid sõnu kasutades on mäetöötajatel õigus sõitjale hoiatus teha. Hoiatuse eiramise eest tühistame sõitja mäepileti.
 • Ära jää seisma või istuma keset nõlva või kitsas kohas.
 • Jalgsi nõlval liikumine on keelatud, hoia alati nõlva äärde.
 • Kanna alati kiivrit.
 • Kui Sa kukud, tõuse nii kiiresti kui võimalik.
 • Vali sõidukiirus ning atraktsioonid vastavalt oma oskustele.
 • Sööstlaskumine mäel on keelatud.
 • Hooldatud nõlvalt väljaspool sõitmine on keelatud.
 • Veendu alati enne pargi nõlval sõitmist, et kõik hüpped ja reilid, millel kavatsed sõita on Sulle jõukohased ning terved ja sõidukorras.
 • Pargi nõlva rauast atraktsioonid kulutavad sõiduvarustust. Lumepark ei vastuta Sinu sõiduvarustuse purunemise eest.
 • Tõstuki kasutamine lumelauaga eeldab sõidukogemust.
 • Tõstukil toimub ülesõit ühekaupa, 1 ankur = 1 inimene.
 • Tõstukil kukkudes lase tõstukist lahti ja vabasta rada.
 • Tõstukile pealeminek ja lahkumine toimub ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Lumepargis kelgutamine on keelatud.
 • Lumepargis on keelatud suitsetamine, alkoholi- või narkojoobes viibimine!

Lumepargil on õigus mäekoodeksi rikkumise puhul teha kliendile suuline hoiatus. Hoiatuse eiramise eest on Lumepargil õigus tühistada kliendi mäepilet ja keelduda teenuse pakkumisest.

Palun järgi Nõmme Lumepargi reegleid ning töötajate juhiseid. Anname kõik oma panuse, et saaksime Nõmme Lumepargis talverõõme nautida.

----------------------

VARUSTUSE RENTIMINE

 • Palun võta õuekassast järjekorra number ja oota kuni Sinu number kutsutakse rendimajja.
 • Rendimajja võib siseneda ainult varustuse rentija(d) ning vajaduse korral maksimum üks saatja.
 • Rendimajja sisenedes palun suundu kohe vasakule kassasse ning alusta varustuse rentimist sealt.

RENDI TINGIMUSED

 • Laenutamiseks on vajalik esitada isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, õpilaspilet) või maksta deposiit 400€ komplekti kohta.
 • 12.a (k.a) lapsele rendime varustust ainult lapsevanema nõusolekul. Juhul kui laps tuleb üksi Lumeparki, saab nõusoleku siit allalaadida ja lapsega kaasa saata.
 • Hinnad kehtivad Nõmme Lumepargi mäe kasutamisel.
 • Rendile võtja on kohustatud kasutama temale antud spordivarustust heaperemehelikult ja tagastama varustuse ning tasuma renditasu.
 • Rendile võtja tasub deposiidi ja rendisumma ette ning varustuse õigeaegselt ja probleemideta tagastamisel saab tagasi deposiidi.
 • Varustuse mitteõigeaegsel tagastamisel on rendile võtja kohustatud maksma hinnakirjajärgselt kogu ületatud aja eest.
 • Rendile võtja on kohustatud hüvitama kõik tema poolt varustusele tekitatud kahjustused vastavalt rendile andja tehtud ekspertiisile 3 päeva jooksul.
 • Rendile andjal on õigus kõiki kahjudega kaasnenud kulusid maha arvestada ette makstud deposiidist.
 • Kogu vastutus varguse korral lasub rendile võtjal ja ta on kohustatud tasuma kahjud vastavalt rendile andja ekspertiisile.

Lõhutud varustuse hinnakiri on välja toodud Nõmme Lumepargis.

Võimalike haigustunnuste korral palun püsi kodus ja ravi ennast terveks!  

----------------------

Isikuandmete töötlemine MTÜ Lumeakadeemias

Miks me kogume ja millal töötleme Sinu isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid nii enda kui Sinu parimate huvide eesmärgil.
Kogutud andmed annavad meile võimaluse kaitsta enda vara ja kehtivaid reegleid meie toodete ja teenuste kasutamisel. Vajadusel saame nende andmete alusel õigeks ajaks tagastamata jäetud mäevarustuse üles leida või tagastatud, kuid rikutud/katkise mäevarustuse eest esitada kahjunõude. Samuti tühistada õiguse meie teenuse või toote edasiseks kasutamiseks kui selleks ettenähtud reegelid on raskelt rikutud või kehtivatele reeglitele ei ole peale korduvaid hoiatusi allutud.
Kogutud andmed annavad meile võimaluse tagastada õigele omanikule kaotatud mäepileti või see vajadusel blokeerida, et kolmas isik seda kasutada ei saaks.

Kes ja kuidas töötleb Sinu isikuandmeid?

Vajadusel töötleb andmeid meie rendiosakonna töötaja ja/või administraator, kes on saanud meie poolt info ja koolituse, kuidas seda korrektselt teha. Töötlemiseks kasutame vaid ettevõtte seadmeid (telefon, arvuti), et välistada võimalus andmete sattumiseks kolmandate isikute kätte.

Kui kaua me säilitame kogutud andmeid?

Paberkandjal säilitame Sinu andmeid maksimaalselt 1 aasta peale kogumist. Peale seda hävitame need jäädavalt. Süsteemidesse sisestatud andmeid sälitame seni, kuni Sa ei ole esitanud nõuet need kustutada.

Mida peame meeles Sinu isikuandmeid kogudes, töödeldes ja säilitades?

Suhtume isikuandmetesse hoolsalt ning mõistame riske, mis antud teemaga kaasnevad. Seepärast kogume isikuandmeid minimaalselt, töötleme neid vaid äärmisel vajadusel ning hävitame võimalikult ruttu.

Millal ja kellele me edastame isikuandmeid?

Isikuandmeid edastame vaid äärmuslikul juhul.
Näiteks esmaabi andmise vajaduse tekkimisel edastame andmed kiirabile (kui isik ise ei ole kontaktivõimeline ning antud andmed on olulised kiiraabi edasiseks tööks).
Samuti ka meile tekitatud materiaalse kahju puhul. Sel juhul edastame andmed riiklikule korrakaitseorganile.

Kelle poole pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega?

Kui Sul on täiendavaid küsimusi, siis võta meiega ühendust e-maili teel: info@nommelumepark.ee

Punane nõlv

AVATUD

Sinine nõlv

AVATUD

Roheline nõlv

AVATUD

Hinnakiri

 • Suusarent
 • Lumelauarent
 • Mäepiletite hinnad
 • Koolitused

Eraõpe ja trennid